top of page

להלן חלק מפרסום בכתבי עת, מאמרים ודעות 

הורים וילדים גיליון 291

 

כיצד נאתר בעיות הנגרמות מקושי בתיאום חלקי הגוף לכדי תנועה רציפה הנקראת גם "יכולת ההצלבה" אשר משפיעה על ילדינו ועלולה לגרום לו להיראות כסובל מקשיי קשב או מופנמות.

נעמה אילן, מרפאה בעיסוק ילדים

הורים וילדים גיליון 294

 

בהתפתחות הטכנולוגיה של היום והעדפות הילדים למשחקים וירטואלים ישנה חשיבות דווקא למשחקים והפעלות חוץ - מחוץ לבית.

הסבר והרחבה על חשיבות הליווי ההורי במשחקים והפעלות מחוץ לבית.נעמה אילן, מרפאה בעיסוק ילדים

bottom of page