top of page

ת. ליקוי ראייה בן 20נעמה יקרה,

השנה היתה כל כך קצרה
והעשייה בה כל כך גדולה
שלך ושל ת. ושל שניכם יחד
שני עקשנים שלא מוותרים – הגעתם להישגים ממש מרשימים
התחיל בגרביים, המשיך ביישור שיניים,
כספומט, בית קפה, גילוח ונקיונות,
ועוד הרבה דברים שיכינו את ת. לבאות ...
                        תודה על הכל ובעיקר על האמונה בת.
                                 בהערכה רבה
                                  ההורים 

bottom of page